• Ιατρείο: Οδός Ζωγράφου 11, ΤΚ 71201, Ηράκλειο

    Δέχονται καθημερινά με ραντεβού τηλ 2814001892 , 6936780100

Εισαγωγή

Σκοπός μας είναι ο ασθενής με πρόβλημα στη Σπονδυλική Στήλη και στον εγκέφαλο,  να αξιολογείται, να θεραπεύεται και να παρακολουθείται χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνεται από τον τόπο του.  Με το σκεπτικό αυτό προσφέρουμε υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης εφαρμόζοντας εξελιγμένες και μοντέρνες θεραπείες (χειρουργικές και μη χειρουργικές).  

Σε συνεργασια με την ομάδα NeuroSpine Specialists σε Αθήνα και Κύπρο και με ιδιωτικές κλινκές σε Κρήτη, Αθήνα και Λευκωσία προσφέρουμε θεραπεία για όλο το φάσμα παθήσεων Σπονδυλικής Στηλης (παιδιατρικών, ενηλίκων και υπερηλίκων) και για ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων εγκεφάλου, όπως φαίνεται παρακάτω:

 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Αντιμετωπίζουμε το πλήρες φάσμα της τραυματολογίας εγκεφάλου και ένα ευρύτατο φάσμα ογκολογικών και αγγειακών παθήσεων εγκεφάλου, λοιμώξεων, και διαταραχών ροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (π.χ υδροκεφαλία, συριγγομυελία, σύνδρομο Chiari κτλ)

▪Πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου (γλοιώματα, αστροκυττώματα, μηνιγγιώματα, όγκους οπίσθιου κρανιακού βόθρου). 

▪Εγκεφαλικές μεταστάσεις - μηνιγγική καρκινωμάτωση

▪Τραύμα εγκεφάλου (επι-, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, εμπιεσματικό κάταγμα κτλ)

▪Αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου (ενδοεγκεφαλικά αιματώματα, υπαραχνοειδής αιμμορραγία , σηραγγώδη αγγειώματα κτλ).

▪Υδροκεφαλία (υδροκεφαλος φυσιολογικής πίεσης , αποφρακτικός υδροκέφαλος, συγγενής υδροκέφαλος κτλ)

▪Λοιμώξεις ΚΝΣ (απόστημα εγκέφαλου, οστεομυελίτιδα)

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Εκφυλιστικές παθήσεις

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Εκφυλιστική νόσος του μεσοσπονδύλιου δίσκου (DDD) – (αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής. στήλης)

Εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση

Εκφυλιστική σκολίωση – κύφωση

Σπονδυλική στένωση

Οσφυική Σπονδύλωση

Στένωση του καναλιού της σπονδυλικής αρτηρίας

Αστάθεια της σπονδυλικής στήλης

Αστάθεια και αρθρίτιδα της ιερολαγόνιου άρθρωσης

Φλεγμονώδεις παθήσεις

Ρευματοειδής αρθρίτιδα με δευτερογενείς παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα - Ιερολαγονίτιδα

Νόσος του Scheuermann (κύφωση)

Λοιμώδεις παθήσεις

Σπονδυλίτιδα

Σπονδυλοδισκίτιδα

Επισκληρίδια αποστήματα

Παρασπονδυλικά αποστήματα

Παραμορφωτικές παθήσεις

Ιδιοπαθής σκολίωση

Νευρομυϊκή σκολίωση

Σκολίωση των ενηλίκων

Ιδιοπαθής σκολίωση – κύφωση

Ιδιοπαθής – δευτερογενής κύφωση (Scheuermann disease – αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα –

μετατραυματική κύφωση κ.α.)

Δυσπλαστικές παθήσεις

Λυτική σπονδυλολίσθηση

Δευτερογενής σπονδυλολίσθηση (όγκοι, κατάγματα κ.α.)

Ημισπόνδυλοι (με συνοδό σκολίωση – κύφωση)

Δισχιδής ράχη (Spina bifida occulta/manifesta)

Αστοχία επεμβάσεων – επιπλοκές επεμβάσεων – αποτυχημένες επεμβάσεις Σπονδυλικής Στήλης

Ιατρογενείς επιπλοκές

Αστοχία ενδείξεων και θεραπείας

Αστοχίας υλικών Χρόνιος πόνος Εκφύλιση γειτονικών επιπέδων σε προϋπάρχουσα επέμβαση

Τραυματικές παθήσεις

Κατάγματα και κατάγματα/εξαρθρήματα σπονδύλων

Κακώσεις νωτιαίου μυελού

Ογκολογία

Πρωτογενείς οστικοί όγκοι

Μεταστατικοί όγκοι

Εξωσκληρίδιο, ενδοσκληρίδιοι εξωμυελικοί και ενδομυελικοί όγκοι

Περινευρικές κύστεις / κύστεις Tarlov

Αιματολογικές παθήσεις

Νόσος του Hodgkin

Πλασμοκύττωμα / Πολλαπλό μυέλωμα

Μεταβολικές παθήσεις

Οστεοπόρωση

Νόσος του Paget

Ατελής οστεογένεση

Θεραπεία χρόνιου άλγους (spinal cord stimulator, αντλίες πόνου και αντλίες βακλοφαίνης κτλ)

Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος

Νευραλγία τρίδυμου

Μεσοπλεύρια νευραλγία

Ερεθισμός περιφερικών νεύρων – νευρικών ριζών

 

Εφαρμόζουμε τις πιο μοντέρνες ελάχιστα επεμβατικές αλλά και κλασσικές χειρουργικές τεχνικές:

Οσφυική μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

Μικροδισκεκτομή (με ή χωρίς χρήση τεχνολογίας barricaid)

Ελάχιστα επεμβατική αποσυμπίεση (τρηματεκτομή, θυριδοποίηση, ημιπεταλεκτομή κτλ)

Οπίσθια σπονδυοδεσία με βίδες (ανοιχτή ή κλειστή ελάχιστα επεμβατική τεχνική), διαυχενικού, διαρθρικού ή υποπετάλιου τύπου

Ελάχιστα επεμβατική διασωματική σπονδυλοδεσία με πλάγια προσπέλαση (XLIF or DLIF τεχνική)

Διατρηματική ανοιχτή ή ελάχιστα επεμβατική διαυχενική και διασωματική σπονδυλοδεσία με οπισθοπλάγια προσπέλαση (TLIF ή miniTLIF τεχνικη, PLIF ή MiDLif τεχνική)

Πρόσθια διασωματική σπονδυλοδεσία (ALIF τεχνικη)

Αρθροπλαστική οσφυικού δίσκου (τεχνητός δίσκος) με πρόσθια ή πλάγια ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση

Κυφοπλαστική - Σπονδυλοπλαστική

Σωματεκτομή (οπίσθια - πλάγια - πρόσθια προσπέλαση)

Στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση παραμορφωσεων 

Σταθεροποίηση με βίδες λαγονίου

Ελάχιστα επεμβατική σταθεροποίηση ιερολαγονίου αρθρωσης (SI-Bone τεχνική)

Οσφυο-περιτοναική βαλβίδα (με ένδειξη για πολλές νευροχειρουργικού τύπου παθήσεις)

Ραδιοσυχνότητα για πρωτοπαθείς οστικούς όγκούς

Αντλίες πόνου

Ελάχιστα επεμβατική θεραπεία ήπιας εκφύλισης μεσοσπονδύλιου δίκου με χρήση Discogel (Chemonucleosis MIS disc treatment)

Θεραπεία δισκογενούς άλγους με ραδιοσυχνότητα  (Intradiscal electrothermic therapy (IDET)

Wrapping περινευρικών κύστεων Tarlov 


Θωρακική μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

Μικροδισκεκτομή (οπίσθια προσπέλαση)

Πρόσθια θωρακική δισκεκτομή (για κεντρικές δισκοκήλες μέσης ΘΜΣΣ)

Οπίσθια αποσυμπίεση (ημιπεταλεκτομή, πεταλεκτομή, πεταλοπλαστική)

Οπίσθια διαυχενική σταθεροποίηση με βίδες

Στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση παραμοσφώσεων

Σωματεκτομή (οπισθοπλάγια και πρόσθια προσπέλαση)

Κυφοπλαστική - Σπονδυλοπλαστική

Θωρακοπλαστική για παραμόρφωση από σκολίωση

Ηλεκτρόδια για θεραπεία πόνου (Spinal Cord Stimulation)


Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

Πρόσθια αυχενική δισκεκτοή και σπονδυλοδεσία

Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και αρθροπλαστική (τεχνητός δίσκος)

Πρόσθια αυχενική σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία

Οπίσθια ελάχιστα επεμβατική αποσυμπίεση (πεταλεκτομή, τρηματεκτομή)

Οπίσθια σταθεροποίηση με βίδες (πλάγιων ογκωμάτων, διαυχενικές βίδες)

Ινιο-αυχενική σπονδυλοδεσία

Στήριξη Α1/Α2 σπονδύλων με διαυχενικές βίδες (τεχνική Harms)

Στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδος

Διαστοματική προσπέλαση 

Πρόσθια σταθεροποίηση οδόντος με βίδα (-ες)