Συνεργαζόμενες κλινικές

Creta Interclinic, Ηράκλειο (www.cic.gr)

Λευκός Σταυρός Αθηνών

American Medical Center, Λευκωσία (www.amc.com.cy)