Ιατρείο Ηράκλειο Κρήτης

Οδός Ζωγράφου 9-11 , ΤΚ 71201

Τηλ. για ραντεβού 28140001892

Τηλ επειγόντων 6936780100

 

Κόστος

Το κόστος των ιατρικών πράξεων είναι μία παρεξηγημένη έννοια.

Στην εποχή που ζούμε ο ασθενής και το περιβάλλον του πολύ συχνά μπορεί να τροποποιήσουν την θεραπεία τους με μοναδικό κριτήριο το κόστος. Ο υπεύθυνος και ευσυνείδητος ιατρός δεν πρέπει να προσαρμόζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα με την σκέψη του σε αυτό και πώς θα προσελκύσει μέσω αυτού περισσότερους ασθενείς. Ο πολίτης που αναζητά βοήθεια πρέπει να εξεταστεί και να γίνει σωστή διάγνωση χωρίς να εμπλέκονται κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Από την σωστή διάγνωση θα προκύψει και η καλύτερη δυνατή θεραπεία. Αυτό είναι που πρέπει να προτείνεται στον ασθενή που αναζητά την καλύτερη λύση στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ''η καλύτερη δυνατή θεραπεία''.

Το κόστος θεραπείας μπορεί να εκτοξευθεί με μέσες ή άστοχες θεραπείες, οι οποίες μπορεί να κοστίζουν λιγότερο και να επιλέγονται για τον λόγο αυτό αλλά τελικά δεν θα προσφερουν τίποτα. Φυσικά ισχύει και το αντίθετο, δηλαδή πολλές φορές να προσφέρεται μία ακριβή θεραπεία όταν μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο ή και καλύτερο αποτέλεσμα με πολύ μικρότερο κόστος. Στην ιατρική και χειρουργική δεν ισχύει το ''Ό,τι πληρώνεις παίρνεις''. 

Παρακάτω παραθέτουμε ένα ενδεικτικό κοστολόγιο των ιατρικών αμοιβών της ομάδας μας για τις πιο συχνές χειρουργικές πράξεις. Δυστυχώς το πλείστον των επεμβάσεων δεν μπορεί να κοστολογηθεί και δεν βρίσκεται στη λίστα. Κάθε κλινική περίπτωση είναι ξεχωριστή και συζητείται αναλυτικά με τον ασθενή και το περιβάλλον του ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή ως προς το προβλεπόμενο κόστος αλλά και κλινικό αποτέλεσμα. 

Επίσκεψη (κλινική εξέταση) = 50 ευρώ (ενδεχόμενη επανεξέταση δεν χρεώνεται)

Τοπική έγχυση στο χώρο του ιατρείου = 50 ευρώ

Τοπικές καθοδηγούμενες εγχύσεις για θεραπεία πόνου = 300 ευρώ

Δισκογράφημα / διαγνωστικές εγχύσεις = 200 ευρώ

Ραδιοσυχνότητα για θεραπεία πόνου = 450 ευρώ

Δισκική θεραπεία με discogel (1 επίπεδο) = 1000 ευρώ 

Μικροδισκεκτομή = 2300 ευρώ

Πεταλεκτομή / δισκεκτομή = 2000 ευρώ

Κυφοπλαστική (μέχρι 2 επίπεδα) = 1500 ευρώ

Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία/αρθροπλαστική σε 1-2 επίπεδα = 2500 ευρώ

Οπίσθια/Πλάγια οσφυική σπονδυλοδεσία 360 μοιρών σε 1-2 επίπεδα = 3000 - 3700 ευρώ

Πρόσθια οσφυική διασωματική σπονδυλοδεσία (τεχνική ALIF) / αρθροπλαστική = 3500 ευρώ

Σταθεροποίηση και αρθρόδεση ιερολαγονίου άρθρωσης = 4000 ευρώ

Τοποθέτηση βαλβίδας υδροκεφαλίας = 2200 ευρώ

Κρανιοτομία για παροχέτευση αιματώματος = 1600 ευρώ

Κρανιοτομία και αφαίρεση εγκεφαλικού όγκου = 3000 ευρώ

 

Επισημαίνεται ότι στο κόστος αυτό θα πρέπει να προστεθεί το κόστος νοσηλείας, η αμοιβή του αναισθησιολόγου και το κόστος των υλικών σπονδυλοδεσίας (αν χρησιμοποιηθούν). Ανάλογα το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς και την πολιτική της κλινικής  υπάρχει και το ανάλογο ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα αυτα.

Υποχρεώση μας είναι να ελέγχουμε το κόστος αυτό ώστε να μην υπάρχουν υπερχρεώσεις. 

Οι παραπάνω χρεώσεις δεν ισχύουν για ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες όπου ακολουθούνται οι προσυμφωνημένες αμοιβές. 

 

H ιατρική μας ομάδα από την 12/12/2014 είναι μέλος και προσφέει προνομιακές τιμές στους κατόχους κάρτας νοσηλείας και ιατρικών επισκέψεων ''ευ club''.