Η κυφοπλαστική είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αποκατάστασης καταγμάτων σπονδυλικής στήλης με χρήση ειδικού οστικού τσιμέντου ή, σε κάποιες περιπτώσεις οστικού μοσχεύματος. Ο Δρ Πετρίδης έχει εκπαιδευτεί και εφαρμόσει την τεχνική με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Εισαγωγή

Η αύξηση του μέσου όρου ζωής στον δυτικό κόσμο οδήγησε στην αύξηση παθήσεων που κατά κανόνα παρουσιάζονται ή/και εκδηλώνονται σε μεγάλες ηλικίες.
Τέτοιες παθήσεις είναι η οστεοπόρωση, το πολλαπλό μυέλωμα και διάφορες νεοπλασίες εκ των οποίων πολλές δίνουν οστικές εντοπίσεις ή μεταστάσεις στα σπονδυλικά σώματα. Αποτέλεσμα αυτών των παθολογιών είναι συμπιεστικά κατάγματα ενός ή περισσότερων σπονδυλικών σωμάτων

Το πρόβλημα

Τα κατάγματα αυτά προκαλούν πόνο και κύφωση της σπονδυλικής στήλης με εμβιομηχανική ανεπάρκεια και λειτουργική αδυναμία της ίδιας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και νευρολογικά προβλήματα λόγω συμπίεσης του νωτιαίου μυελού και νευρικών ριζών. Ο ασθενής υποφέρει και αναγκάζεται να μειώσει την κινητικότητά του και να λαμβάνει σημαντικές δόσεις αναλγητικών φαρμάκων με αρνητικές συνέπειες για την υγεία του.

Συχνά ο ιατρός καλείται να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις στην καθημερινή πρακτική. Οι προαναφερθείσες παθήσεις μόνο πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπίζονταν με ανοικτές επεμβάσεις η παρηγορητικές μεθόδους όπως η ακτινοβολία και η ακινητοποίηση με κλινοστατισμό και/ή κηδεμόνες. Σήμερα η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των παθολογικών καταστάσεων είναι δυνατή με μεθόδους ελάχιστα επεμβατικές που είναι πολύ φιλικές προς τον ασθενή που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κατά μέσον όρο ηλικιωμένος και με ταλαιπωρημένη υγεία.

Οι λόγοι για τους οποίους οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τα κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων είναι κλινικοί και εμβιομηχανικοί.

Κάθε συμπιεστικό κάταγμα στην σπονδυλική στήλη μπορεί να προκαλέσει κύφωση. Η κύφωση προκαλεί πρόσθια μετατόπισητης γραμμής του κέντρου βάρους του κορμού. Η μετατόπιση αυτή αυξάνει την ροπή που εφαρμόζεται επί των κατωτέρων της κύφωσης σπονδυλικών σωμάτων. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα νέου κατάγματος. Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι η διόρθωση της κύφωσης μειώνει την πιθανότητα νέων συμπιεστικών καταγμάτων

Η αντιμετώπιση

Η λύση σήμερα είναι η μέθοδος της κυφοπλαστικής.

Η τεχνική προβλέπει την ενίσχυση του παθολογικού σπονδυλικού σώματος με την χρήση ακρυλικού τσιμέντου αφού προηγηθεί ανάταξη του με ένα ζεύγος από ειδικά μπαλονάκια που εκπτύσσονται μέσω ενός υδραυλικού συστήματος ακριβείας

Χαρακτηριστικά της τεχνικής

Η μέθοδος συνδυάζει την ελάχιστα επεμβατική τεχνική (αμελητέο χειρουργικό τραύμα) ένεσης οστικού τσιμέντου στο παθολογικό σπονδυλικό σώμα, την δυνατότητα ανάταξης του κατάγματος, την ασφάλεια στην έγχυση οστικού τσιμέντου, την ταχύτητα του αποτελέσματος με άμεση ανακούφιση από τον πόνο, σταθερότητα και δυνατότητα φόρτισης της σπονδυλικής στήλης.

Ενδείξεις της τεχνικής

Οι κυριότερες εφαρμογές της τεχνικής είναι:

 • Κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων λόγω οστεοπόρωσης.
 •  Κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων τραυματικής αιτιολογίας.

 •  Παθολογικά κατάγματα λόγω αιμαγγειωμάτων, ανευρυσματικών κύστεων κ.ά.

 •  Παθολογικά κατάγματα λόγω μεταστατικής νόσου.

 •  Οστεολυτικές μεταστάσεις με παθολογικές εντοπίσεις κακοήθων νεοπλασιών με επαπειλούμενο κάταγμα.

 •  Πρωτογενείς εντοπίσεις αιματολογικών νεοπλασιών όπως το πολλαπλό μυέλωμα, πλασμοκύττωμα και λεμφώματα.

Σύγκριση των τεχνικών αντιμετώπισης των συμπιεστικών σπονδυλικών καταγμάτων

Τα μειονεκτήματα της συντηρητικής αγωγής είναι:

 • κλινοστατισμός: αυξάνει την απώλεια οστικής και μυϊκής μάζας.
 • οπιοειδή φάρμακα: κατά το πλείστον αποτυγχάνουν στον έλεγχο του πόνου και δημιουργούν με τον χρόνο εξάρτηση και παρενέργειες.
 • κηδεμόνες: προκαλούν μυϊκή ατροφία και χρήζουν επιμελούς εφαρμογής που δεν είναι πάντα εύκολο.

Τα μειονεκτήματα των ανοικτών επεμβάσεων είναι:

 • αυξημένη νοσηρότητα λόγω απώλειας αίματος, παρατεταμένης νάρκωσης, ανάγκης χορήγησης πολλών αναλγητικών.
 • υψηλό ποσοστό αστοχίας υλικών.
 • συχνά παρουσιάζεται ανάγκη εφαρμογής κηδεμόνα με πρόκληση μυϊκής ατροφίας

Αποτελέσματα

Το 94% των ασθενών αναφέρουν καλή έως πολύ καλή αντιμετώπιση του πόνου. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που αναφέρουν υπολειπόμενο πόνο καταφεύγουν σπανιότερα και σε πολύ ηπιότερα φάρμακα. Ο πόνος υποχωρεί στο 96% των ασθενών  μέσα στο πρώτο 24ωρο. Το VAS των ασθενών μειώνεται από 8 σε 2 κατά μέσον όρο. Οι περισσότεροι ασθενείς κινητοποιούνται λίγες ώρες μετά την επέμβαση και την επομένη ή την ίδια ημέρα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι στο 70% των ασθενών με συμπιεστικό κάταγμα της σπονδυλικής στήλης που αντιμετωπίσθηκαν με κυφοπλαστική υπήρξε μία βελτίωση της γωνίωσης του σπονδυλικού σώματος κατά 50%. 

Επιπλοκές

Είναι πραγματικά ελάχιστες όταν την επέμβαση αυτή την πραγματοποιούν χειρουργοί που είναι εκπαιδευμένοι τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά στην τεχνική αυτή.

Η δική μας εμεπιρία (NeuroSpine Specialists)

Από το 2011 έως σήμερα έχουν αντιμετωπισθεί πάνω από 300 σπονδυλικά κατάγματα. Οι επεμβάσεις έγιναν σε τρεις διαφορετικές κλινικές σe Ελλάδα και Κύπρο.

Η βελτίωση του πόνου άμεσα μετά την επέμβαση ήταν από VAS 7,1 σε 1,8. Έξι μήνες μετά η VAS ήταν 2,2. Η διόρθωση της παραμόρφωσης ήταν 90% στο 23% των καταγμάτων, 60-89% στο 61% των καταγμάτων και 30-59% στα υπόλοιπα ανατάξιμα κατάγματα. Έξι μήνες μετά η διόρθωση της παραμόρφωσης έμενε σταθερή.

Σε κανέναν από τους ασθενείς που χειρουργήθηκαν για μεταστατική νόσο ή νεοπλασία δεν αναπτύχθηκε εκ νέου όγκος στον χειρουργηθέντα σπόνδυλο.

Η τελευταία αυτή παρατήρηση  είναι πολύ σημαντική γιατί καθιστά την κυφοπλαστική ιδιαίτερα αποτελεσματική προς το συμφέρον του καρκινοπαθούς ασθενή σε σχέση με την ακτινοβολία.

Γενικά, η ακτινοβολία δεν αντικαθίσταται σαν μέθοδος από την κυφοπλαστική. Επειδή όμως η δυνατότητα σταθεροποίησης είναι εξαιρετική και η ταχύτητα ανταπόκρισης που παρέχει η κυφοπλαστική στο άλγος είναι ταχύτατη την καθιστούν μέθοδο εκλογής στην αντιμετώπιση των παθολογικών καταγμάτων των σπονδυλικών σωμάτων.

Προσοχή πρέπει να δίδεται γενικά στην ποσότητα του τσιμέντου που ενίεται στην σπονδυλική στήλη γιατί σε μεγάλες ποσότητες (άνω των 30 ml PMMA) μπορεί να προκαλέσει ARDS.

Συμπέρασμα

Η κυφοπλαστική αποτελεί σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική τεχνική με πολλά πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών, τραυματικών και παθολογικών καταγμάτων των σπονδυλικών σωμάτων κυρίως της οσφυϊκής μοίρας και της θωρακικής μοίρας της σπονδυ- λικής στήλης. Ο μικρός χειρουργικός χρόνος, η μικρή διάρκεια νοσηλείας, η πραγματικά ελάχιστη γενική επιβάρυνση του ασθενούς, συνδυασμένη με τα πολύ καλά και ταχύτατα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του πόνου την καθιστούν τεχνική εκλογής για την αντιμε- τώπιση των προαναφερθέντων παθήσεων