Διατρηματική οσφυική διασωματική σπονδυλοδεσία (TLIF)

Η τεχνική αυτή πριν από 14 χρόνια έφερε μία μικρή επανάσταση στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης γιατί προσέφερε την δυνατότητα ευρύτατης αποσυμπίεσης των νευρικών ριζών με ταυτόχρονη αποκατάσταση της σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης μέσω τοποθέτησης ειδικών εμφυτευμάτων ανάμεσα στα σπονδυλικά σώματα.

Σε σχέση με την τεχνική PLIF ο νευρικός ιστός και οι μήνιγγες υφίστανται λιγότερους χειρισμούς και ο συνολικός όγκος των μοσχευμάτων που τοποθετούνται μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων είναι μεγαλύτερος και συνεπώς η σπονδυλοδεσία παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.
Η ανατομικά αποκατάσταση του πλάγιου προφίλ της σπονδυλικής στήλης είναι καλύτερη λόγω αυξημένης δυνατότητας χειρισμών που η τεχνική προσφέρει.

Ενδείξεις
Αστάθεια σπονδυλικής μονάδας
Σπονδυλολίσθηση
Τρηματική στένωση
Κεντρική και πλάγια σπονδυλική στένωση
Ευρεία δισκεκτομή με ανάγκη αποκατάστασης της δευτερογενούς αστάθειας
Διόρθωση της κύφωσης – αποκατάσταση της λόρδωσης της ΟΜΣΣ
Αναθεώρηση αποτυχημένων επεμβάσεων στην ΟΜΣΣ
Διόρθωση σκολίωσης


Τεχνικές απαιτήσεις
Μέσου επιπέδου
Πολύ καλή εκπαίδευση του χειρουργού στην συγκεκριμένη τεχνική και ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία : αποφυγή υπερφόρτισης των υλικών, μείωση του μυϊκού τραύματος ,πολύ καλός καθαρισμός του μεσοσπονδύλιου δίσκου, σωστή εφαρμογή του διασωματικού υλικού, σωστή τεχνική ανάταξης (όπου αυτή προβλέπεται), σωστή παρασκευή του νευρικού ιστού προς αποφυγή επιπλοκών

MiniTLIF:

Πρόκειται για τροποποίηση της κλασσικής τεχνικής TLIF, με την χρήση ενός ειδικού διαστολέα μέσω του οποίου διενεργείται η προσπέλαση, η αποσυμπίεση και η σπονδυλοδεσία. Κατά τ' αλλα πρόκειται για την ίδια τεχνική με ελάχιστες τεχνικές μόνο διαφορές.