Διαυχενικού τύπου βίδες (ελάχιστη επεμβατική ή κλασσική τοποθέτηση)

Η τοποθέτηση βιδών στην Σπονδυλική Στήλη και η σταθεροποίηση της σε ενδεδειγμένα ανατομικά θέση ήταν ένα μεγάλο βήμα στην Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης. Η δυνατότητα που δόθηκε στον χειρουργό να σταθεροποιεί την Σπονδυλική Στήλη στην σωστή της ανατομική θέση, με διόρθωση και/ή διατήρηση των φυσιολογικών καμπύλων της Σπονδυλικής Στήλης έδωσε την δυνατότητα αποκατάστασης και θεραπείας στο σύνολο σχεδόν παθήσεων (εκφυλιστικών, τραυματικών, παραμορφώσεων κ.α.).

Φυσικά με την εξελιξη της τεχνολογίας βελτιώθηκε η αντοχή, η τεχνολογία και η εργονομία χρήσης των βιδών ενώ η εφαρμογή στη χειρουργική των διασωματικών κλωβών στο μεσοσπονδύλιο διάστημα (τεχνικές PLIF, TLIF, XLIF, ALIF) σε συνδιασμό με την χρήση βιδών βελτίωσαν περαιτέρω τα αποτελέσματα ιδιαίτερα σε βάθος χρόνου και σε θέμα ποιότητας.  Ο συνδιασμός διαυχενικών βιδών και μεσοσπονδύλιου διασωματικού κλωβού αποτελεί πλέον το gold standard της χειρουργικής θεραπείας των εκφυλιστικών παθήσεων και των επανεπεμβάσεων της Σπονδυλικής Στήλης.

Η χρηση διαυχενικών βιδών (με ή χωρίς την χρήση διασωματικών κλωβών) έχει πολλές ενδείξεις, μερικές από τις οποίες είναι:

  1. Σπονδυλολίσθηση (με την χρήση διαυχενικών βιδών και κατάλληλων διεγχειρητικών δοκιμασιών επιτυγχάνεται σχεδόν πάντα ανάταξη). Στην περίπτωση αυτή η τελική πόρωση επιτυγχάνεται και με την χρήση και διασωματικού κλωβού (τεχνική PLIF, TLIF, XLIF, ALIF)
  2. Ιδιοπαθής σκολίωση (η διόρθωση επιτυγχάνεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις με την χρήση μόνο βιδών)
  3. Εκφυλιστική σκολίωση (σε αυτήν την περίπτωση  οι βίδες και η διόρθωση επιτυγχάνονται με συνδιάσμό προσπελάσεων και τεχνικών με ή χωρίς οστεοτομίες).
  4. Ψευδάρθρωση (οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία με οστικό μόσχευμα). Δεν εφαρμόζεται πλέον με μεγάλη συχνότητα λόγω βελτίωσης άλλων προσπελάσεων (πρόσθια, πλάγια). 
  5. Αστάθεια μετά από τραύμα Σπονδυλικής Στήλης ή μετά από ευρεία αποσυμπίεση για σπονδυλική στένωση ή αφαίρεση όγκου από τον νωτιαίο μυελό
  6. Σταθεροποίηση μετά από οστεοτομίες (π.χ αγκυλοποιητική σπονδυλιτίδα).

Η λίστα των αντενδείξεων έχει να κάνει κυρίως μόνο με ανατομικές παραλλαγές όπως μικρή διάμετρο αυχένων των σπονδύλων και/ή κάταγμα του αυχένα του σπονδύλου. Αντενδείξεις του παρελθόντος όπως η οστεοπόρωση έχουν ξεπεραστεί με την εφαρμογή της σπονδυλοπλαστικής (ενίσχυση βιδών με οστικο τσιμέντο).

Η εφαρμογή των βιδών μπορεί να διενεργηθεί είτε με κλασσική ανοιχτή μέθοδο είτε με ελάχιστα επεμβατική διαδερμική μέθοδο (ανάλογα τις ενδείξεις και τις απαιτήσεις της επέμβασης).

 

Διαρθρικές βίδες (facet screws)

Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική τοποθέτηση βιδών διά μεσου των αρθρώσεων (facets) της Οσφυικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (από τον Ο3 σπόνδυλο και κάτω). Είναι μία εξαιρετική εναλλακτική λύση για επικουρίκη στήριξη και σταθεροποίηση μετά από μία πλάγια (XLIF) ή πρόσθια (ALIF) διασωματική σπονδυλοδεσία.

Είναι τελείως ατραυματική και ταχεία μέθοδος (διαδερμική), αποφεύγεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος τραυματισμού νεύρου από την χρήση διαυχενικών βιδών, δεν χρειάζεται ράβδος στήριξης και είναι οικονομικότερη σε σχέση με τις διαυχενικές βίδες.