Νέα τεχνική τοποθέτησης βιδών σπονδυλοδεσίας (cortical screws)

Πρόκειται για νέα τεχνική τοποθέτησης βιδών οπίσθιας σταθεροποίησης σε συνδιασμό με τοποθέτηση διασωματικών κλωβών PLIF. 

Είναι ελάχιστα επεμβατική τεχνική που διευκολύνεται χάρη στην βοήθεια ειδικού τύπου συστήματος διάνοιξης και άγκιστρων στήριξης της περιοχής της επέμβασης και ειδικού ψυχρού φωτισμού μέσα στην κοίτη της τομής. Διενεργείται μέσω μικρής τομής, ο μυικός τραυματισμός είναι ελάχιστος, η απώλεια αίματος μικρή και η επάνοδος σε δραστηριότητα ταχεία. 

Οι βίδες τοποθετούνται με διαφορετικό προσανατολισμό σε σχέση με τις κλασσικές βίδες εκμεταλεύοντας το πιο ισχυρό τμήμα του οστού (η διαδρομή της βίδας σε όλο το μήκος της διά μέσω συμπαγούς ισχυρού οστού) προσφέροντας συνεπώς ισχυρότερη σταθεροποίηση και μικρότερη πιθανότητα πρώιμης χαλάρωσης των υλικών. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος σε περίπτωση οστεοπορωτικού οστού (όταν θέλουμε να αποφευχθεί σπονδυλοπλαστική ενίσχυση και μεγάλη διάνοιξη πεδίου) και σε ασθενείς με ρευματοπάθειες όπου ο ελάχιστος μυικος τραυματισμός είναι απαραίτητη προυπόθεση επιτυχίας. 

Επισημαίνεται ότι πρέπει να συνδιάζεται πάντα με διασωματική σπονδυλοδεσία, ακόμα και με πρόσθια ή και πλάγια τεχνική, αλλά συνήθως συνδιάζεται με οπίσθια διασωματική σπονδυλοδεσία  PLIF (δεν μπορεί να συνδιαστεί με τεχνική TLIF) διά μέσω της ίδιας τομής για την τοποθέτηση των βιδών.

Ο Δρ Πετρίδης έχει πραγματοποιήσει την επίσημη εκπαίδευση και έχει την απαραιτητη άδεια χρήσης της τεχνικής από την εταιρεία που την εκπροσωπεί (Medtronic).

 

διεγχειρητικές εικόνες και σύγκριση της νέας διαφορετικής τεχνικης τοποθέτησης βιδών (αριστερά) και της κλασσικής τεχνικής (δεξιά)