Η χρήση αυξητικών παραγόντων στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Σήμερα, η μέθοδος αυτή είναι αποδεκτή και ευρέως χρησιμοποιούμενη σε μεγάλα κέντρα αλλά και αθλητικά σωματεία του εξωτερικού, για την αντιμετώπιση παθήσεων του αρθρικού χόνδρου (χόνδρινες βλάβες, αρχόμενη αρθρίτιδα), ρήξεων των συνδέσμων όλων των αρθρώσεων (διαστρέμματα), τενοντοπάθειας (τενοντίτιδα, εκφύλιση, μερική ρήξη  τενόντων), μυϊκών τραυματισμών (θλάσεις μυών) αλλά και σε άτονα έλκη από σακχαρώδη διαβήτη και νεκρώσεις δέρματος.

Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια εγχυόμενα στην ‘’εκφυλισμένη’’ ή ‘’τραυματισμένη’’ περιοχή ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν την φυσιολογική διαδικασία επούλωσης του ανθρώπινου σώματος. Συγκεκριμένα, επιταχύνεται η επαναγγείωση της τραυματισμένης περιοχής και τελικά η αναδόμηση και αναγέννηση του τραυματισμένου ιστού, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και αντιμικροβιακή προστασία.

Η χρήση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων (PRPs) για την επίτευξη και επιτάχυνση πόρωσης μετά από χειρουργική επέμβαση σταθεροποίησης (‘’σπονδυλοδεσίας’’) στη Σπονδυλική Στήλη έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια (Spine Smith celling technologies, Austin, USA). 

 Η χειρουργική μας ομάδα χρησιμοποιεί την μέθοδο αυτή σε ασθενείς με ψευδάρθρωση ή σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για ψευδάρθρωση (καπνιστές, ασθενείς που λαμβάνουν κορτιζόνη και/ή ασπιρινή κτλ). Τα αποτελέσματα είναι πρώιμα αλλά οι μελέτες προσομοιάζουν το αποτέλεσμα της πόρωσης με αυτό της χρήσης BMP (Bone Morphogenetic Protein), με σχετικά χαμηλότερο κόστος. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται και trial με χρήση αυξητικών παραγόντων (όχι μόνο αιμοπεταλίων αλλά και κυττάρων από το κοιλιακό λίπος ασθενών), σε παραπληγικούς ασθενείς με τραύματισμό στο νωτιαίο μυελό. 

Η μέθοδος συνίσταται στην λήψη μικρής ποσότητας αίματος (50-60 ml) από το λαγόνιο οστό (''μυελός των οστών'' - μεσεγχυματικά αυτόλογα εμβρυικά κύτταρα) του ασθενή, το οποίο κατόπιν φυγοκεντρείται σε ειδικό μηχάνημα και αφού διαχωριστούν τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια, ανακατευονται με το οστικό μόσχευμα που θα τοποθετηθεί στο μεσοσπονδύλιο διάστημα. 

Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 30΄, γίνεται στο χώρο του χειρουργείου ως μέρος της επέμβασης. Πρόκειται για παράγωγο του αίματος του ίδιου του ασθενούς, γεγονός στο οποίο οφείλει και τα πολύ καλά αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

  1. Autologous Marrow-Derived Stem Cell-Seeded Gene-Supplemented Collagen Scaffolds for Spinal Cord Regeneration as a Treatment for Paralysis (PDF available from dtic.mil) M Spector - 2009 - DTIC Document

  2. Autologous Mesenchymal Stem Cell Therapy for Spinal Cord Injury: Long Term Safety and Clinical Efficacy H Gabr, O Ghannam, MR Awad... - American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration Volume 3   

  3. Case Control Series of Intrathecal Autologous Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Therapy for Chronic Spinal Cord Injury NA Kishk, H Gabr, S Hamdy, L Afifi, Neurorehabilitation and Neural Repair, Vol.24, No. 8, July 26, 2010 - nnr.sagepub.com

  4. Stem Cell–Based Therapies for Spinal Cord Injury (HTML available from nih.gov) RSN Tewarie, A Hurtado, RH Bartels... - The Journal of Spinal Cord Medicine, April, 2009; 32(2): 105-114 - ncbi.nlm.nih.gov

  5. New perspectives in human stem cell therapeutic research (HTML available from biomedcentral.com) A Trounson, California Institute for Regenerative Medicine - BMC Medicine, 2009, 7:29 - biomedcentral.com Autologous stem cell therapy maintains vertebral blood flow and contrast diffusion through the endplate in experimental IDD M Bendtsen, HS Jørgensen... - Spine Journal Meeting ..., 2009 - journals.lww.com

  6. stem cells from bone marrow wastes of spinal fusion procedure (TLIF) for low back pain patients and preparation of bone dusts for transplantable autologous bone ... T Ichiyanagi, K Anabuki, Y Nishijima... - Bioscience trends, 2010 - ncbi.nlm.nih.go