Περινευρικές κύστεις Tarlov

Οι περινευρικές κύστεις Tarlov είναι κυστεις που σχηματίζονται στο περίβλημα νευρικών ριζών (μεταξύ περινέυριο και ενδονεύριο) της Σπονδυλικής Στήλης στο όριο οπίσθιου γαγγλίου και νωτιαίας ρίζας. Αναπτύσσονται σε ολόκληρο το μήκος της Σπονδυλικής Στήλς αλλά το 80% αυτών βρίσκονται στην ιερή μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι οι κύστεις αυτές δεν δίνουν συμπτώματα και για τον λόγο αυτο δεν χρειάζονται θεραπεία.  Στην πραγματικότητα όμως οι κύστεις Tarlov όπως και άλλου τύπου μηνιγγικές κύστεις της περιοχής όχι μόνο μπορεί να είναι συμπτωματικές αλλά να προκαλούν για χρόνια πολύ έντονα συμπτώματα πόνου, δυσπαρεύνιας, διαταραχών ούρησης κτλ. και οι ασθενείς πολύ συχνά ενώ αναζητούν θεραπεία να καταλήγουν με σοβαρά ψυχογενή πρβλήματα.

Στατιστικά

Σε περίπου 5% των ασθενών που υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία ελέγχονται κύστεις Tarlov. Περίπου 20% αυτών των ασθενών παρουσιάζουν συμπτώματα. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες μέσης ηλικίας (45-50 ετών). Το 30% των ασθενών αυτών έχουν πολλαπλές κύστεις. 

Το πλείστον των κύστεων αυτών αναπτύσσονται στις ιερές Ι2 και Ι3 νευρικές ρίζες.

Το τοίχωμα των κύστεων εμπεριέχουν νευρικά ριζίδια τα οποία και έρχονται σε συνέχεια με νευρικά ριζίδια του σπονδυλικού σάκου.

Συμπτωματολογία

Τα συμπτώματα οφείλονται κυρίως στην πίεση που ασκείται από την κύστη (χαμηλό οσφυικό άλγος που εντοπίζεται στο ιερό οστό και αντανακλά σε ένα ή και στα δυο άκρα, αιμωδίες κάτω άκρων, πόνος και αιμωδίες περιγεννητικής περιοχής, διαταραχές ούρησης και αφόδευσης, δυσπαρεύνια, συμπτώμτα επιδεινούμενα σε καθιστική θέση).

Θεραπεία

Όταν οι κύστεις Tarlov είναι συμπτωματικές τότε χρήζουν θεραπείας και στην περίπτωση αυτή η θεραπεία είναι μόνο  χειρουργική. Η μοντέρνα χειρουργική αποσυμπίεση προυποθέτει διάνοιξη της κύστης, προσεχτική αποκόλληση ριζιδίων από το τοίχωμα αυτής, μερική συρραφή της επικοινωνίας κύστης και σπονδυλικού σάκου και τελικά περιτύλιγμα (''wrapping'') της κύστης με διπλό στρώμα μήνιγγος.

Τα αποτελέσματα της επέμβασης αυτής ξεπερνούν κατά πολύ τις απόπειρες που είχαν διενεργηθεί στο παρελθόν για θεραπεία (π.χ. απλή διάνοιξη και αναρρόφηση του περιεχομένου της κύστης, έγχυση κόλλας, οσφυοπεριτοναική βαλβίδα κτλ). Η επέμβαση προσφέρει πλήρη ή ικανοποιητική ανακούφιση σε περίπου 75% τψν ασθενών ενώ και οι υπόλοιποι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση με μείωση των ισχυρών ναρκωτικών αναλγητικών που λαμβάνουν. 

Η επέμβαση αυτή προτείνεται να γίνεται το ταχύτερο μετά την διάγνωση προκειμένου να αποφύγει ο ασθενής την λήψη και εξάρτηση από οππειοδή φάρμακα και εγκατασταθούν μόνιμα νευρολογικά προβλήματα. 

Ο Δρ Πετρίδης εχει εκπαιδευτεί στην διάγνωστική προσέγγιση, χειρουργική αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με κύστεις Tarlov σε ειδικά κεντρα αντιμετώπισης των παθήσεων αυτών σε Ευρώπη και ΗΠΑ.