Εξωσκληρίδιοι και οστικοί όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

Νευρίνωμα (όγκοι ελύτρου του νεύρου)

Οστεοειδές οστέωμα και άλλοι πρωτοπαθέις οστικοί όγκοι.

Μεταστάσεις

Παιδιατρικοί όγκοι (Νευροβλάστωμα - Σάρκωμα κτλ)

Χόρδωμα

 

Ενδοσκληρίδιοι έξω- και ένδομυελικοί όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

- Επενδύμωμα 

- Αστροκύττωμα

- Μηνιγγίωμα

- Αιμαγγειοβλάστωμα